×

Babels torn och Jesu underherdar

”Låt oss göra oss ett namn” (1 Mos 11:4). Orden ekar genom årtusendena. De färdas från den mänskliga civilisationens vagga, till en söndagskolsal i Sverige strax över 2000 år efter Kristi födelse. Min son och jag sitter tillsammans med en grupp andra barn som lyssnar spänt till en ledare som med inlevelse återger berättelsen om Babels torn. Berättelsen hade kunnat förbli ett kapitel ur Barnens Bibel, eller en bland många andra berättelser jag är uppvuxen med och nu traderar vidare till mina barn. Orden hade kunnat stanna i söndagskolsalen i kyrkans källare den söndagsförmiddagen, om de inte – inspirerade av...

Bibeltekstudlæggende forkyndelse i Norden

Prædik ordet, træd frem til enhver tid, overbevis dem, irettesæt dem, forman dem, tålmodigt og med stadig undervisning! 2 Tim 4.2 Er det passende eller upassende i dag at prædike ordet i Norden? Vil det nogensinde være ”passende” at prædike ordet? Eller havde Luther ret i, at det første ”ord”, vi skal prædike, er simpelthen Kristus, det evige Guds ord? ”Expository preaching,” eller bibeltekstudlæggende forkyndelse, er på mange måder en arv fra den reformerte teologi. Den reformerte teologi har aldrig haft sit store gennembrud i Norden, hvor det lutherske har fyldt meget og på mange måder har adskilt sig fra...

Bibelske vers Biblicistiske kirker

Mange mennesker, der ser den post-kristne ødemark som Europa er blevet, og ser på fra mere ortodokse dele af verden, tror instinktivt at vejen til at nå Europa igen er ved at blive kulturelt sofistikeret nok og forsvare evangeliet på sekularismens egne præmisser. Ikke en dårlig tilgang. Men erfaringer har vist, at i Norden er det ofte de kirker, der er mest frimodig bibelske, hellige og modkulturelle, der har set størst indflydelse i at modstå de sekulære byer i Norden og skubbe den endeløse sky af fortabthed tilbage, der skyer over “liv under solen” som vi læser om i prædikerens...

TGC Norden distinctives 5: For churches

Within TGC Norden we desire to be defined by what we are for—and we are for churches. We are not merely committed to the universal church, the community of all the saved, but rather to the visible, gritty version of this that we meet in our neighborhoods and towns—we are for churches.

More Resources

Sort By:
LOAD MORE
Loading