×
Editors’ note: 

This is also available in English.

Avsaknaden av härlighet

Härlighet. Det är ett ord vi ofta använder, men sällan definierar. Vad exakt betyder det? Det hebreiska ordet för härlighet betecknar vikt eller tyngd. Guds härlighet har alltså med Guds tyngd att göra, det vill säga, med hans värde. John Piper definierar härlighet såhär: ”Guds härlighet är den eviga skönheten och storheten i Guds mångfaldiga fullkomligheter.” Eftersom Gud är fullkomlig är han evigt härlig eller evigt värdefull.

Alla med fungerande syn har tillgång till Guds härlighet. ”Himlen förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet” (Ps 97:6). Allt som krävs för att se den är att titta upp mot himlen (Ps 19:2). Men Bibeln lär också att den som med sina fysiska ögon ser Guds härlighet kommer att stå utan ursäkt för sin gudlöshet på den yttersta dagen (Rom 1:20). Den som är förenad med Kristus däremot, kan se Guds härlighet, inte endast med sina fysiska ögon, men också med sina andliga. Och var och en som ser hans härlighet med sina andliga ögon förvandlas av den.

Alla med fungerande syn har tillgång till Guds härlighet, enligt Psalm 97.

Vi backar. I Eden sa Satan till Eva: ”Gud vet att den dag ni äter av [frukten] kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont” (1 Mos 3:5). Sanning mixad med lögn! ”Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat” (v 6). Därför åt både hon och mannen av frukten. ”Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna” (v 7). Precis som Satan hade lovat öppnades deras ögon så att de nu lade märke till sådant de tidigare inte hade sett. Men de blev samtidigt gravt synskadade. Faktum är att parallellt med att deras ögon i någon bemärkelse öppnades, förblindades deras andliga ögon. Människan blev blind för Guds härlighet.

”Mörkret har förblindat [syndares] ögon”, säger Första Johannesbrevet 2:11. Den mänskliga utgångspunkten är inte endast att vi har en aptit för orättfärdigheten (2 Tess 2:12), utan också att vi är blinda för sann skönhet – eller snarare för källan till sann skönhet. Andra Korintierbrevet 4:4 säger att ”den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild”. Därav John Newtons berömda ord: ”Jag förr var blind!

Pånyttfödelse – Kristi härlighet uppenbarad i evangeliet

Men i samband med att evangeliet proklameras och vi får ”Jesus Kristus målad för [våra] ögon som korsfäst” (Gal 3:1), föds vi på nytt och får därmed våra andliga ögon öppnade för Guds härlighet i Kristus. Andra Korintierbrevet 4:6 säger om denna pånyttfödelse, att ”Gud som sade: ’Ljus ska lysa ur mörkret’ han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.” Paulus använder liknande terminologi i Apostlagärningarna 26:18, när han beskriver hur den uppståndne Kristus sände honom ”för att öppna [hedningarnas] ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud”. Genom det proklamerade evangeliet öppnas syndares ögon för hur skön, njutbar och härlig Kristus är. För att citera Jonathan Edwards: ”En åsyn av Kristi gudomliga skönhet böjer mänskliga viljor och drar i deras hjärtan.Genom evangeliet fängslas vi först av Kristi härlighet.

Helgelse – Kristi härlighet uppenbarad i Skriften

Sedan då? Går vi vidare? Ja och nej. Vi går vidare, men vi går ”från härlighet till härlighet”. I Andra Korintierbrevet 3 beskriver Paulus sina landsmäns förhärdade och beslöjade sinnen och hjärtan som hindrar dem från att förstå de heliga Skrifterna. ”Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort” (v 16). ”Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet” (v 18). Det här är väl värt att begrunda. När den pånyttfödda människan kontinuerligt hör eller läser Bibeln ser hon med sina andliga ögon det som Bibeln uppenbarar: Kristi härlighet. Och åsynen av denna härlighet förvandlar henne successivt, från en nivå av härlighet till nästa nivå. Det är därför Paulus ber att efesiernas ”hjärtans ögon [kontinuerligt] ska få ljus” (Ef 1:18). Inte undra på psalmistens bön om öppnade ögon så att han ser undren i Herrens undervisning (Ps 119:18) – för att inte tala om vad Jesus säger om den helgande effekten av Guds Ord (Joh 17:17)! Genom Skriften förvandlas vi långsamt av Kristi härlighet däri.

När den pånyttfödda människan kontinuerligt hör eller läser Bibeln ser hon med sina andliga ögon det som Bibeln uppenbarar: Kristi härlighet.

Förhärligande – Kristi härlighet uppenbarad i hans fysiska person

Så vi föddes på nytt när vi genom evangeliet såg Kristi härlighet och helgas nu successivt genom att se hans härlighet i Bibeln. Men detta är inte allt. Bibeln lär att vi en dag ska se den fysiske Kristus i ojämförbar härlighet – och då ska också vi förvandlas helt och fullt. Paulus skriver, ”Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp” (Fil 3:21). En dag, kristen, kommer du genomgå en fullständig förvandling. All vår kvardröjande synd ska förintas och ”vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick” (1 Kor 15:52). På den dagen ska vi iklädas den härlighet vi så lättvindigt bytte bort mot värdelösa substitut (Rom 1:21, 3:23)! Vi kommer äga vad Adam aldrig ägde. Och vad är det som orsakar detta förhärligande, klimaxen av Guds förvandlingsverk av vår person? Johannes ger oss svaret: ”Vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är” (1 Joh 3:2). Paulus är enig; ”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12). Vi ska få se Guds Sons ansikte – samma ansikte för vilket jord och himmel ska fly (Upp 20:11, 22:4). John Owen hade rätt när han skrev: ”När vi skådar Kristi person ska vi där få se en härlighet tusen gånger om överträffar vad vi kan föreställa oss här.” I det fysiska mötet med Kristus förhärligas vi plötsligt och för evigt genom Kristi härlighet.

Herre, öppna våra ögon!

Jesus ber i Johannesevangeliet 17:24: ”Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig…” Fadern besvarar alltid Sonens böner. Guds utvalda har sett, ser nu och kommer att få se Kristi härlighet. Och vad kan möjligen vara större än detta? Därför stämmer den kristne helhjärtat in i Mose bön; ”Låt mig få se din härlighet” (2 Mos 33:18).

Vem kunde ha anat att Gud i sin försyn skulle låta Satans sluga ord bli en profetia om sin förvandlingsplan för sitt folk? När vi ser och äter, inte av den förbjudna frukten, men av det levande bröd som är Kristus själv, får vi del av skönheten i hans mångfaldiga fullkomligheter och vi blir som honom. Vi formas efter hans bild (Rom 8:29). Så vi väntar tålmodigt på Kungens återkomst i härlighet (Matt 16:27). Och medan vi väntar försäkrar vi längtansfullt oss själva; ”En Kung i sin skönhet ska dina ögon få se” (Jes 33:17).

Most Read

Podcasts

LOAD MORE
Loading